Medlemmene

Foto: Susanne Egset / Natalia Castanho / Bente Lura / privat

2. Alt

1. Alt

2. Sopran

1. Sopran

Vår kjære dirigent